Design a site like this with WordPress.com
Get started

Приказ књиге: ”Птоломејски обрт’

(Приказ књиге: Небојша Кузмановић, ”Птоломејски обрт”, књига есеја, ЛДИЈ, Ветерник 2000; Објављен у: ”Кровови”, часопис за културу и уметност, Сремски Карловци 2000/2001, год. 14/15, бр. 47/49, стр. 92)

Аутор: Александар Корбутовски

Српски и југословенски културни модели и обрасци у књижевности, сликарству, филму и другим областима углавном не могу да буду базирани на искуствима и формама, а поготову садржајима англосаксонске субкултуре. То је сасвим бесмислено. Сам по себи такав приступ био би негација наших већ утврђених и познатих културних модела и форми. То би отприлике био мото и закључак, веома добре, и веома студиозне збирке есеја коју је саставио Небојша Кузмановић – млад аутор, поготову што се ове проблематике тиче (рођен 1962), који је низ година сарађивао у многим стручним часописима, који излазе у Београду, Новом Саду, Сремским Карловцима и Републици Српској (”Кровови”, ”Свеске”, ”Писац”, ”Адреса”, ”Дневник”), а и сам је основао, и неколико година водио издавачку кућу ”Источник” у Новом Саду.

Ова књига есеја обухвата три поглавља, тематски одвојена, али тако да једно поглавље представља увод у друго. Прва два поглавља представљају својеврсну историју филозофске мисли код различитих европских народа, њихове подударности и мимоилажења. Полемички, али уз пуно уважавање мисли и ставова Игнација Лојоле, Светог Августина, Макијавелија, Бакуњина, Кјеркегора и утицаја различитих филозофских и религиозних образаца и мисли, доводи читаоца на најосетљивији део терена, а то је положај, опстанак, интеграција и развој српске културе и српског национа у односу на доминантне културне, филозофске и политичке токове, који данас постоје у савременом свету.

Трећи део књиге садржи неколико текстова који представљају разматрање неких раније објављених књига Јована Деретића, Александра Петровић, Драгана М. Јеремића, Драгише Васића, као и текст којим коментарише изложбу слика и предавање које је 1995. године одржао публициста и сликар Драгош Калајић у сремскокарловачком ”Стефанеуму”.

Кузмановићева књига ће добро доћи многим људима који на овај или онај начин делују у култури, било као аутори, ствараоци, било као критичари или есејисти. Неспорна је чињеница да многи млади аутори данас најпре имају контакт са субкултром, које и није баш тако интернационлна, већ је само англосаксонска, а не са традиционалним, националним и европским културним обрасцима и моделима.

Књига ”Птоломејски обрт” Небојше Кузмановић одражава један став. Тај став је аутономан, плод студиозног рада и промишљања, с тим што, да тако кажем, књига има ”отворен крај”, јер се развој филозофске мисли нигде и ни са чим не завршава. Историја се непрестано догађа и доноси новине којима се треба прилагођавати, али истовремено и прилагођавати новине самој национално, или у случају јединке, ауторској суштини.

Београд, фебруар 2001.

One thought on “Приказ књиге: ”Птоломејски обрт’”

 1. hvala

  On Tue, May 12, 2020 at 8:25 AM Dr Nebojša Kuzmanović wrote:

  > nebojsakuzmanovic posted: ” (Приказ књиге: Небојша Кузмановић,
  > ”Птоломејски обрт”, књига есеја, ЛДИЈ, Ветерник 2000; Објављен у:
  > ”Кровови”, часопис за културу и уметност, Сремски Карловци 2000/2001,
  > год. 14/15, бр. 47/49, стр. 92) Аутор: Александар Корбутовски Српски и ју”
  >

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: