Design a site like this with WordPress.com
Get started

Biografija

Дипломирао је на Катедри за социологију и филозофију на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету магистрирао је на Одсеку за српску и упоредну књижевност са темом „Српско-словачке књижевне везе Риста Ковијанића“, а потом одбранио и докторску дисертацију „Српско-словачке књижевне и културне везе у доба романтизма“.

Био је заменик главног уредника новосадског студентског листа Гаудеамус и уредник у Књижевној заједници Новог Сада. Радио је у уредништвима часописа Кровови (Сремски Карловци) и часописа Писац и Адреса (Нови Сад). Издавачку кућу Источник основао је 1994. и водио jу је до 1998. године. Од 1995. члан је Друштва књижевника Војводине. За главног и одговорног уредника Књижевног клуба „ДИС“ (Бачка Паланка) изабран је 1999. године. Крајем 2001. у Бачкој Паланци основао је часопис за културу, књижевност и уметност Сунчаник, чији је главни и одговорни уредник. Такође, oд 2003. године је главни и одговорни уредник Друштва за науку и стваралаштво „Логос“. Од 2002. године члан је Матице српске и Матице словачке, а 2012. изабран је за првог председника Друштва чланова Матице српске Бачка Паланка. Од 1997. године радио je у општинској управи Бачка Паланка, на пословима референта за културу, просветног инспектора и начелника за друштвене делатности, да би га Скупштина Војводине 2016. изабрала за заменика секретара за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Од јула 2018. године директор је Архива Војводине у Новом Саду. 

Аутор је више од стотину радова из различитих научних дисциплина и двадесет књига, од којих се у контексту тематике српко-словачких веза издвајају: Сусретање култура: српско-словачке књижевно-културне везе Риста Ковијанића (Бачка Паланка 2003, 2005); Романтизам у српско-словачким културним везама (Бачка Паланка / Нови Сад 2011) и Нађмеђерска долина смрти Риста Ковијанића (Нови Сад / Братислава / Београд 2016).

Есеје, приказе и научне радове објављује од 1986. године у различитим домаћим и иностраним часописима и листовима. Поред тога, аутор је бројних прилога објављених у словачким часописима у Србији и Словачкој: Нови живот (Novy život), Нови дан (Novy den), Култура, (KulturaСловачке народне новине (Slovenske narodne noviny), Славица Словаца (Slavica Slovaca), Литерарни недељник (Literárny týždenník), Словачки погледи (Slovenské pohľady) и у часопису Матице словачке из Мартина Словачка (Slovensko).

Добитник је бројних признања: Октобарске награде Општине Бачка Паланка за област друштвених делатности и за развој мултикултуралних веза и односа; Признања Општине Трпиња (РХ) за посебан допринос у очувању културног идентитета и повезивању српске етничке заједнице са Матицом; Златне значке КПЗ-а Србије и Министарства за дијаспору Владе Републике Србије; Повеље Задужбине „Петар Кочић“ из Бања Луке за допринос и помоћ у развијању међународне културне сарадње; Награде Културног центра из Сремских Карловаца „Павле Марковић Адамов“, за допринос у осветљавању српско-словачких веза; „Даковнy диплом“ – највеће признање које додељује Матица словачка у Србији на Словачким народним свечаностима; Медаље „Светозар Милетић“, коју додељује Удружење Срба у Словачкој; Годишње награде Друштва новинара Војводине „Димитрије Фрушић“ и Плакете Заједничког већа српских општина у Вуковару.

Kњиге:

 1. Боје бунила (песме), ,,То јест”, Филозофски факултет Нови Сад 1989;
 2. Душа Србије (зборник беседа Николаја Велимировића), I издање КЗНС 1993, II издање ”Источник”, ,,Невкош”, ”Октоих”, Нови Сад – Подгорица, 1995; III издање  ”Добрица књига”, Нови Сад 2000. године;
 3. Кјеркегорове сфере егзистенције, ”Кровови”, Сремски Карловци 1997. године; II издање:  ”Логос” – ”Дис”, Бачка Паланка 2003;
 4. Имитације, (приредио је и објавио зборник филозофских записа Милана Ковачевића), ”Источник”, Нови Сад и  ”Кровови”, Сремски Карловци 1998. године.
 5. Бочар (монографија насеља), коаутор, ПМФ Нови Сад и МЗ Бочар 1998;
 6. Птоломејски обрт,  (књига антрополошко-филозофских есеја) ”ЛДИЈ” Ветерник, 1999;
 7. Ка словенском истолику, (списи о књижевности), ”Атом” Бачка Паланка, ”Кровови” Сремски Карловци, ”Калеком” Београд 2000;
 8. Сусретање култура (Српско-словачке књижевно-културне везе Риста Ковијанића), ”Логос”, ”ДИС”, ”Матица словачка”, Бачка Паланка 2004. године; ИИ издање је објављено код истих издавача 2005;
 9. Бобота 1269 – 2005. (Монографија насеља), коаутор, издавачи Општина Трпиња – Месни одбор Бобота и ДНС ”Логос”, Бачка Паланка 2005;
 10. Вредносне оријентације младих (зборник радова), коаутор, ДНС ”Логос”, Бачка   Паланка 2005;
 11. Stretavanie kultur, (Српско-словачке књижевно-културне везе, превод на словачки језик, преводилац, Павел Матух), издавачи ”Матица словачка”, ДНС ”Логос” и КК ”ДИС”, Бачка Паланка 2006;
 12. Буђење парламентаризма, (Књига интервујуа и осврта на увођење парламентаризма у Србију и Југославију), ”Логос”, Бачка Паланка 2010;
 13. Романтизам у српско-словачким културним везама,  ”Мало историјско друштво”, Нови Сад; Друштво за науку и стваралаштво ”Логос”, Бачка Паланка 2011.
 14. Српски источници – Истакнуте личности Вуковара, Бачке Паланке и Белог Манастира, коаутор, ”Српски културни центар”, Вуковар, 2015;
 15. Српске духовне вертикале – Истакнуте личности Бачкопаланачког краја, ”Градска библиотека”, Нови Сад и ”Друштво чланова Матице српске”, Бачка Паланка 2016;
 16. Нађмеђерска долина смрти Риста Ковијанића, ”Прометеј”, Нови Сад и  ”Spolok Srbov na Slovensku”, Братислава 2016;
 17. Филозофске мрвице, ”Прометеј” Нови Сад 2016.
 18. LIBER AMICORUM, огледи и критике о делима Небојша Кузмановића,  ”Прометеј”, Нови Сад 2017.
 19. Filozoficke omrvinky, ”Spolok slovenských spisovateľov”, ”Spolok Srbov na Slovensku”, Bratislava 2018.

%d bloggers like this: